Контакти

Офисът на АСА се намира на:
Бул. "Македония", №1,
София, 1000
Tel: + 359 885 710 060

Email: asa@mail.bg

Адрес за кореспонденция:
Младост - 2, ПК. 25,
София, 1799,
България

©Agency for Social Analyses, 2023