Клиенти

Клиенти на АСА са национални и международни институции, публични и частни фирми, фондации, университети, изследователски и академични институти, правителствени и неправителствени организации, сдружения, синдикати.

Сред тях са:

1. Агенция за приватизация, България
2. АЕЦ "Козлодуй"
3. Българска електрическа компания (НЕК)
4. Фондация "Конрад Аденауер"
5. Европейска Комисия
6. Фондация "Фридрих Еберт"
7. Международна организация на труда (МОТ)
8. Коалиция "КАРАТ"
9. "КЦМ - АГ" Пловдив
10. "Кремиковци" АД
11. "Оловно цинков комбинат" АД, Кърджали
12. Министерство на образованието и науката, България
13. Министерство на екологията и горите, България
14. Министерство на труда и социалната политика, България
15. Фондация "Отворено общество"
16. Фондация "Партньори България"
17. Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)
18. Национален център за екологично и устойчиво развитие
19. Фондация "Женски алианс за развитие"
20. Фондация "Толерантност"
21. Световна Банка
22. American Science Foundation
23. European Foundation for the Improvement Living and Working Conditions at the European Commission
24. Freedom House
25. Greenwich University (UK)
26. Japanese Foundation
27. International Mental Health Stigma Study (IMHSS)
28. Norwegian Fund for Gender Mainstreaming (GENFUND)
29. Research Support Scheme
30. The Danish Research Centre on Gender Equality
31. TRIALOG
32. UNDP
33. UNESCO
34. UNESCO Centre for Women and Peace in Balkan Countries
35. United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
36. United States Agency for International Development (USAID)
37. Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf Institut f?r Medizin-Soziologie
38. Central Archive (ZA) in Cologne, Germany

©Agency for Social Analyses, 2023