Екип

Членове на АСА са  юридически и  физически лица.

Юридически лица:

"Институт за синдикални и социални изследвания, към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)
"Институтът по индустриални отношения и мениджмънт "ОКОМ"
"Синдикална федерация "Металици"

Индивидуални членове:

Доц., д-р Лилия Димова - социолог, национален координатор и представител на България в International Social Survey Program (ISSP) и в Европейско социално изследване (ЕСС), председател на Управителния съвет на АСА

Васил Яначков- инженер, президент на Синдикална федерация "Металици", член на Управителния съвет на АСА.

Д-р Любомир Томев - икономист, директор на Институт за синдикални и социални изследвания към КНСБ

Асен Ризов - адвокат, директор на издателска къща "Труд и право"

Д-р Мартин Димов - Директор  "Джеймс Сийк Кънсълтинг"

Проф. Лидия Върбанова - НАТФИЗ

АСА работи с национална мрежа от висококвалифицирани анкетьори и модератори на фокус групи, покриваща цялата територия на страната.

©Agency for Social Analyses, 2023